A16 ROTTERDAM
Werkgroep v/h Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik
CONTACT
010-4226671
Larikslaan 138
3053 LE
Rotterdam
 
 
 
 
 

 

U ziet hier de huidige kruising van de Doenkade met de HSL en de Randstadrail, gezien vanuit het Schiebroekse Park. De A13/A16 komt hier bovenlangs.

AD_2018-11-03_ (PDF)

Het AD van 3 november 2018

geeft een interessante inkijk hoe de

A13/A16 in de toekomst er uit zal zien.

Het is nog maar de vraag of deze weg

een oplossing zal zijn voor het

fileprobleem. Vast staat dat deze weg

veel overlast zal geven in Schiebroek en

in de Vlinderstrik.


Wij houden u op de hoogte van de

verdere ontwikkelingen in het

Schiebroekse Park en in de Vlinderstrik.
ij houden u op de hoogte van de verdere oikkelingen in het Schiebroekse Park en in de Vlinderstrik. rdere ontwikkelingen het Schiebroekse Park en in de Vlinderstrik.

Straks 100 per uur over een "energie-

neutrale" A13/16

Het AD van 31 maart 2018 vermeldt dat

Bouwconsortium "De Groene Boog" op 1

mei 2018 een contract tekent voor de

nieuwe A16 tussen Rotterdam Airport en

het Terbregseplein. De bouwers beloven

een energieneutrale weg. In bijgaand

artikel geeft RWS daartoe een nadere

toelichting.

VOORSTEL VAN HILLEGERSBERG: 80 OP

A13/16


De overlast van de gevreesde rijksweg

A13/16

door de Rotterdamse Noordrand kan

beperkt worden als de maximumsnelheid

op

80 kilometer per uur wordt gesteld

(AD 21- 02-2018).

HOPEN OP STILLE EN SCHONE WEG


In het AD van 9 februari 2018 wordt er

nog eens op gewezen dat de hoop op een

stille en schone A13/A16 een ijdele hoop

zal zijn. Ook Schiebroek wordt hierin

genoemd. Bij ons blijft de vrees bestaan

dat tijdens en na aanleg van de weg

Schiebroek wordt geisoleerd bij de

kruising met de Ankie Verbeek-Ohrlaan.

Dit is mede te danken aan onze "eigen"

mensen die er aan hebben meegewerkt

om in ruil voor 10 miljoen Euro de weg

mogelijk te maken.

 

DE GEMEENTERAAD VAN ROTTERDAM OP

WOENSDAG 7 FEBRUARI 2018: "MINDER

FIJNSTOF MET EEN SNELWEG, DAT

GELOOF JE NIET (AD 8-02-2018).


Met betrekking tot de A13/A16 moest

wethouder Pex Langenberg erkennen dat

op het gebied van fijnstof het

afgesproken saldo nul niet wordt

gehaald. Maar, zo durft hij te beweren:

"Dat ligt niet zozeer aan de weg, maar

ook aan bijvoorbeeld barbecueën in de

buurt, de landbouw, industrie en haven".

Het vliegveld heeft hij gemakshalve

maar vergeten...

OMWONENDEN GAAN A13/16 TOCH

RUIKEN

Het AD van 5 februari 2018 citeert de

Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans:

"Het behalen van saldo nul voor lucht

wordt niet gehaald" en dat de

gemeenteraad woensdag praat over de

gevolgen van de A13/16.


Wat er nog te praten valt is ons

volkomen onduidelijk; mede dankzij

dezelfde gemeenteraad is de Raad van

State tot het voor ons nog steeds

onbegrijpelijke besluit gekomen dat de

A13/16 mag worden aangelegd.


De fiets is in Rotterdam de nieuwe

"heilige koe"


Het AD van 22 januari 2018 schrijft:

"Rotterdam wordt stilaan een echte

fietsstad. Meer dan 200.000 bewoners

nemen dagelijks het stalen ros, een

aantal dat de gemeente graag verder ziet

groeien. Om dat voor elkaar te krijgen

wordt komend jaar ingezet op meer

fietsparkeerplekken, fietsvriendelijke

verkeerslichten en nieuwe fietsstroken"


Lightrail tegen files in de RandstadHet AD van 17 januari 2018 vermeldt dat

verkeerswethouders uit de Randstad

vrezen dat het verkeer binnen 10 jaar

helemaal vastloopt als er niet naar een

oplossing wordt gezocht.


A4-zuid is een keiharde aantasting van

het leefmilieu

Dit stelt Ruud Polderman in het AD van

13 januari 2018.


LONGARTSEN SLAAN ALARM


Het AD van 12 december 2017 vermeldt dat bijna 170

longartsen en het LONGFONDS vandaag een brandbrief

sturen aan de Tweede Kamer. Het gevaar dat mensen ziek worden of dood gaan door vieze lucht wordt volgens hen "ernstig onderschat".

Openbaar Vervoer in de Regio:

Vrees voor kwaliteit OV

Het AD van 6 december 2017 bericht dat de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag te weinig geld krijgt van het Rijk om voldoende te investeren in de kwaliteit van het Openbaar Vervoer. Wij vinden dat de kwaliteit van het Openbaar Vervoer prioriteit verdient boven de aanleg van steeds meer asfalt zoals de A13-A16 en de Blankenburgtunnel.

Milieudefensie:
In het A.D. van 2 december 2017 publiceert Milieudefensie een artikel getiteld:


"Meer asfalt, en de fietser mag een eind omrijden".

Een naar onze mening terechte aanklacht tegen het kabinet Rutte III dat twee miljard euro reserveert voor nieuw asfalt, maar slechts 100 miljoen euro over heeft voor de fietsers.

NIEUWBOUW WILDERSZIJDE

In het AD van 4 oktober 2017 verscheen een bericht dat de gemeente Lansingerland voornemens is de ontwikkeling van Wilderszijde nieuw leven in te blazen. De uit 2007 daterende plannen voor de bouw van ongeveer 2600 huizen werden opgeschort vanwege de crisis in de huizenmarkt. Op 11 oktober 2007 hebben wij als "Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik" een Zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan Wilderszjde II, dat is het zuidelijk gelegen gedeelte begrensd door de Wildersekade. Volledige informatie kunt u vinden in onze website onder de link "Wilderszijde".

A13/A16

Wij kunnen ons niet onttrekken aan de indruk dat de nieuwe bouwplannen mede zijn ingegeven vanwege het feit dat de Raad van State heeft besloten dat de aanleg van de nieuwe Rijksweg A16 Rotterdam mag doorgaan. De Afdeling heeft daarbij uiteraard geen rekening gehouden met deze nieuwbouwplannen die een gigantische toename van het verkeer zullen genereren op de nieuwe Rijksweg A16 Rotterdam. Hierdoor zal de toch al problematische ontsluiting bij de Ankie Verbeek-Ohrlaan nog verder onder druk komen te staan met als gevolg onverantwoorde isolatie van Schiebroek.
Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

BLANKENBURGTUNNEL

OMGEDOOPT TOT

MAASDELTATUNNEL

In het Algemeen Dagblad van 18 september 2017 verscheen een bericht dat Rijkswaterstaat probeert de Blankenburgtunnel gelijktijdig aan te leggen met de A13/A16. De aanleg van de Blankenburgtunnel is echter opgeschort in afwachting van de beslissing van het Europees Hof of de stikstofuitstoot die ontstaat door de Blankenburgtunnel voldoende wordt gecompenseerd.
Vervolgens verscheen in het A.D. van 1 november 2017 het bericht dat de naam "Blankenburgtunnel" is gewijzigd in:

MAASDELTATUNNEL

en dat Rijkswaterstaat hoopt dat de verbinding in 2024 klaar is, tegelijkertijd met de aanleg van de A13_A16.

Kennelijk voelt Rijkswaterstaat zich gesterkt door de voor ons nog steeds onbegrijpelijke Uitspraak van de RvS dat de A13/A16 mag worden aangelegd

Eerder dan wij dachten heeft de Raad van State op 2 augustus 2017 Uitspraak gedaan op de beroepen tegen de aanleg van de A13/A16. Een voor ons teleurstellende 97 pagina's tellende Uitspraak maar er is niets meer tegen te doen. De A13/A16 mag worden aangelegd en de werkzaamheden beginnen in 2019 en zullen naar verwachting in 2024 zijn voltooid. De overwegingen van de Afdeling dat er bij de kruising met de Ankie Verbeek-Ohrlaan geen knelpunt zou ontstaan komen bij ons niet overtuigend over. De natuurgebieden Schieveen en Vlinderstrik zullen door de aanleg van de snelweg erg onder druk komen te staan. Een lichtpunt is wel dat Natuurmonumenten het beheer krijgt over beide gebieden. Wij vertrouwen er op dat zij er het best mogelijke van zullen maken. Voor de duidelijkheid hebben wij een overzicht gemaakt van de Uitspraak en de te verwachten werkzaamheden.

A13/A16 - 11 Mei 2017
Zitting Raad van State.
Het was druk tijdens de Zitting van de beroepsprocedures tegen de aanleg van de nieuwe Rijksweg A13/A16. Vanwege het grote aantal appellanten - 16 in totaal - werd er voor de Zitting twee dagen uitgetrokken. Samen met o.a. Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Vereniging tegen Milieubederf, Natuurmonumenten en GroenLinks hebben wij tegenover de zeer betrokken Staatsraden onze beroepsgronden nader uiteen kunnen zetten. De Staatsraden hebben scherpe vragen gesteld aan de vertegenwoordigers van de Minister die meer dan eens zichtbare moeite hadden om de vragen goed te beantwoorden. Onder andere toen de
kruising bij de Ankie Verbeek-Ohrlaan met de N209 ter sprake kwam, kwamen de vertegenwoordigers van de Minister zichtbaar in moeilijkheden om de Staatsraden ervan te overtuigen dat daar geen knelpunt zou kunnen ontstaan. Ook besteedden de Staatsraden aandacht aan de te realiseren fiets/wandeltunnel onder de N209 ingeval het Tracébesluit wordt vernietigd. Deze FIETS-WANDELTUNNEL die beide delen van de WILDERSEKADE met elkaar verbindt is namelijk voorzien in artikel 4.1 ad C van de Regels van het BESTEMMINGSPLAN_DOENKADE-N209 I. Dit Bestemmingsplan is inmiddels gerealiseerd behalve de Fiets-Wandeltunnel onder de N209. De aanleg van deze tunnel is namelijk opgeschort in afwachting van de eventuele aanleg van de A13/A16. Na aanleg van de A13/A16 is het immers ondoenlijk om de onderhavige tunnnel te realiseren. Vernietiging van het Tracébesluit zal dus Lansingerland en Schiebroek behoeden voor zeer ernstige verkeersinfarcten maar het betekent ook dat een lang gekoesterde wens van bewoners in vervulling zal gaan voor een FIETS-WANDELTUNNEL onder de N209 die beide delen van de WILDERSEKADE met elkaar verbindt. Het AD heeft in de krant van 12 mei 2017 een uitstekend artikel geplaatst over de zitting op 11 mei. Veel mensen zullen na afloop van de zitting inderdaad het gevoel hebben gehad dat er geen hoop meer is om de weg tegen te kunnen houden, zoals de heer Onnink dat in zijn artikel heeft verwoord. Wij zijn wat positiever gestemd en bovendien leert de ervaring dat de Staatsraden er zeer bedreven in zijn om iedereen in het ongewisse te laten wat de uiteindelijke Uitspraak zal zijn. Wat dat betreft moeten wij nog geduld uitoefenen, wij mogen blij zijn als het vóór het einde van dit jaar tot een Uitspraak komt.
PS: In hetzelfde AD van 12 mei 2017 verscheen een berichtje dat er in de Randstad tussen 2016-2030 circa 230.000 huizen moeten worden bijgebouwd. Dat zal een forse toename van het verkeer genereren maar of dit allemaal met nieuw asfalt moet worden opgelost?

Naschrift:

In het AD van 17 mei 2017 verscheen een door vier wethouders ondertekende oproep om in te zetten op de fiets en hoogwaardig openbaar vervoer.

De oproep eindigt met de zinsneden:
"De uitdaging ligt in de omslag naar vervoer dat weinig ruimte inneemt. Zo houden we een prettige, leefbare en bereikbare leefomgeving. Het woord is nu aan het nieuwe kabinet".

TRACEBESLUIT (TB)

(alles in PDF)

NOTA VAN ANTWOORD

KAART VLINDERSTRIK

BEROEP NMZH

BEROEP VLINDERSTRIK

VERWEER

REACTIE OP VERWEER

DESKUNDIGENVERSLAG 2006

ZITTING

AGENDA ZITTING

 

HUIDIGE ONTSLUITING AVO-LAAN

(FILM)

Het Tracebesluit voor de A13/A16 is

vanaf 25 augustus 2016 ter inzage

gelegd. Tot en met 6 oktober 2016 kon

bij de Raad van State beroep worden

ingesteld door diegenen die een

Zienswijze hebben ingediend.

BEROEP

Op 3 oktober 2016 hebben wij tegen het

Tracebesluit

Beroep ingesteld.

Op 9 november ontvingen wij het

Verweerschrift van de Minister.

Op 3 april 2017 hebben wij een Reactie

gestuurd op het Verweer van de Minister

met als Bijlage een Deskundigenrapport

uit 2006.

De Raad van State zal de beroepen in de

loop

van 2017 in behandeling nemen.

De openbare Zitting bij de Raad van

State is vastgesteld op 11 en 12 mei

2017, aanvang om10:00 uur.

ZIE AGENDA

Belangstellenden dienen minimaal een

half uur van te voren zich te melden bij

de receptie van de Raad van State,

Kneuterdijk 22 in Den Haag.

Op 15 maart 2017 hebben wij een

filmpje

online gezet dat weergeeft de huidige

probleemloze ontsluiting van Schiebroek,

ook voor fietsers. Deze probleemloze

ontsluiting is met de eventuele komst

van de A13/A16 volkomen voltooid

verleden tijd.

Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere gang van zaken.

ZIENSWIJZE_VLINDERSTRIK (PDF)
Op 4 november 2015 hebben wij een Zienswijze ingediend op het OTB. Er zijn in totaal 256 Zienswijzen ingediend en zijn er tegen de weg 10.442 handtekeningen ingediend door GroenLinks.
ZIENSWIJZE_NMZH (PDF)
De Zienswijze van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) hebben wij mede ondertekend.

De minister van Infrastructuur en Milieu stelt het tracébesluit naar verwachting in het voorjaar van 2016 vast. Dit doet zij mede op basis van de ingediende zienswijzen op het ontwerptracébesluit. Degenen die een zienswijze hebben ingediend worden hiervan op de hoogte gesteld en krijgen antwoord op hun ingebrachte reactie.

Het OTB A13/A16
ligt vanaf 25 september tot en met 5 november 2015 tijdens reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:

• Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag;
• Stadswinkel Rotterdam centrum, Coolsingel 40, Rotterdam;
• Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag;
• Gemeentehuis Lansingerland, Tobias Asserlaan 1, Bergscheenhoek;
• Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Maasboulevard 123, Rotterdam;
• Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, Delft.

Gedurende deze periode kan eenieder zijn zienswijze op deze documenten geven, bij voorkeur via www.platformparticipatie.nl/A16Rotterdam

Een zienswijze dient te worden voorzien van een motivering.

Contactgegevens voor meer informatie:
070-4568999 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, directie Participatie
0800 8002 (gratis) Informatielijn van Rijkswaterstaat
e-mailadres rijksweg13-16rotterdam@rws.nl

Gebiedstafel Midden:
Aanvullend Advies aan BAG
15 april 2015

Volgens de huidige planning wordt het Ontwerp Tracébesluit (OTB) van de A13/A16 in september van dit jaar gepresenteerd. Dan beginnen de officiële inspraakrondes. Bij brief van 15 april 2015 heeft Gebiedstafel Midden aan de Bestuurlijke Afstemgroep een aanvullend advies gegeven voor een betere inpassing. Wij kunnen deze brief volledig onderschrijven.

A.D. 14 februari 2015:
"Streep halen door A13/16 kan ook nog"

Dit zeer lezenswaardige artikel in het AD van 14 februari 2015 slaat de spijker op zijn kop. Daarnaast zijn wij van mening dat de weg tussen de Oude Bovendijk en de Anki Verbeek-Ohrlaan niet inpasbaar is om de doodeenvoudige reden dat een Provinciale weg nu eenmaal niet gecombineerd kan worden met een Rijksweg. De enige oplossing is dat de A13/A16 in dit traject gescheiden van de Doenkade wordt aangelegd. Ondertunneld in Vlinderstrik en Schieveen wel te verstaan.
Deze mogelijkheid heeft Rijkswaterstaat bij aanleg van de HSL echter aan zich voorbij laten gaan.

Voor meer informatie zie onze inspraak op de Startnotitie A13/A16.

Besprekingen Gebiedstafel Midden volledig mislukt –
saldo nul onhaalbaar.


De besprekingen die wij met 11 andere deelnemers van Gebiedstafel Midden hebben gehad met Rijkswaterstaat en de Gemeenten Rotterdam en Lansingerland om een goede inpassing te vinden voor het A13/A16 traject tussen de Oude Bovendijk en de Anki Verbeek-Ohrlaan zijn volledig mislukt. Negen ontstemde vertegenwoordigers van bewoners-bedrijven- en natuurorganisaties hebben in een gezamenlijke brief d.d. 9 januari 2015 hun misnoegen geuit over het feit dat de beloofde burgerparticipatie een wassen neus is gebleken.

Rijkswaterstaat heeft het onzalige idee opgevat dat een Rijksweg (A13/A16) gecombineerd kan worden met een Provinciale weg (Doenkade) . Beide wegen hebben hun eigen specifieke functies en je hoeft geen verkeersdeskundige te zijn om te voorzien dat er onoverkomelijke problemen zullen ontstaan met name met het onderliggende wegennet: Anki Verbeek-Ohrlaan, ontsluiting bedrijventerrein Schiebroek, N471 en Oude Bovendijk.

Na de misdadige en onnodig gebleken kap van 3000 bomen in het Schiebroekse Park in 2004-2005 krijgt het park het wederom zwaar te verduren door de ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Schiebroek zuidelijk van de Doenkade aan te leggen. De A13/A16 wordt ver naar het noorden opgeschoven zodat veel groen verloren gaat in het natuurgebied Vlinderstrik. De ontsluiting van de Oude Bovendijk, met veel zwaar (landbouw) verkeer maakt ook noodgedwongen gebruik van het groen in de Vlinderstrik. Saldo Nul is onhaalbaar en een gang naar de Raad van State lijkt onvermijdelijk.

Vanaf dit punt tot aan de Bergweg-Zuid in het Triangelpark zouden 4,5 meter hoge geluidswallen worden geplaatst. Dat lijkt op dit punt onmogelijk omdat de weg hier al verhoogd ligt. Reducering van geluidsoverlast en luchtververvuiling zal hier een utopie zijn vanwege het vliegverkeer.

GEBIEDSTAFELS - OPGAVEKAART

20 januari 2014: Eerste ronde gebiedstafel 2

Om de A13/A16 aan te kunnen leggen, dient Rijkswaterstaat de procedurestappen van de Tracewet te doorlopen. De eerstvolgende stap is de voorbereiding van een Ontwerp Tracebesluit. Parallel hieraan start Rijkswaterstaat, samen met de regionale overheden, een participatieproces onder de noemer "gebiedstafels".

Via de gebiedstafels krijgt o.a. onze stichting als belanghebbende organisatie de mogelijkheid onze stem te laten horen over de verdere inpassing van de A13/A16.
Er worden vier gebiedstafels ingesteld voor de volgende deelgebieden:
1. West (Polder Schieveen);
2. Midden (Vlinderstrik, Schiebroekse Park, Triangelpark);
3. Lage Bergse Bos;
4. Terbregseveld.

Wij zijn ingedeeld in gebiedstafel 2 omdat in ons werkgebied de eventuele aanleg van de A13/A16 het meest ingrijpend is in Vlinderstrik, Schiebroekse Park, Triangelpark, Park de Polder, en omgeving.

Bij aanleg van de A13/A16 wordt de Doenkade vanaf de A13 bij polder Schieveen tot aan het AVO-knooppunt samengevoegd tot een grote Rijksweg A13/A16.

Oost-west fietsroute langs de Doenkade
Het fietspad dat in 2007 over HSL en RandstadRail is aangelegd en aansluit op de fietstunnel onder de G.K. van Hogendorpweg wordt tijdens de bouw van de A13/A16 vervangen.

Het fietspad onderlangs de Doenkade sluit aan op het Zwarte Pad dat enerzijds aansluiting geeft op de tunnel bij metrostation Rodenrijs en anderzijds via Adrianalaan en Wilgenplaspark op het Wilgenplastunneltje onder de G.K. van Hogendorpweg (N471). Deze tunnel sluit aan op het fietspad Rotterdam/Den Haag via de tunnel onder de Doenkade langs de N471.

De fietstunnel onder de G.K. van Hogendorpweg kan misschien gehandhaafd blijven. Als dat niet mogelijk is wordt in ieder geval een vevangende tunnel in de onmiddellijke nabijheid gerealiseerd.

Meer informatie over fietspad F269 vindt u HIER.

Er is een nieuwe tunnel gepland westelijk van de huidige tunnel onder de Doenkade langs de N471. Deze tunnel vervangt niet alleen de huidige tunnel onder de Doenkade, maar moet ook al het verkeer tussen de Landscheiding en de Oude Bovendijk opvangen en zal tevens dienst doen als calamiteitenroute en voor landbouwverkeer. Om het natuurgebied in de Vlinderstrik te sparen hebben wij voorgesteld om de nieuwe tunnel te plaatsen in het verlengde van de Oude Bovendijk aansluitend op de Landscheiding. De huidige tunnel onder de Doenkade zou dan vervangen kunnen worden door een fiets-wandel tunnel.

Dit voorstel blijkt voor Rijkswaterstaat onbespreekbaar. De ecologische verbinding is hier al buitengewoon smal en een verdere aantasting daarvan is voor ons onacceptabel. RWS kon wel de toezegging doen om de reserveringszone (in de opgavekaart groen ingekleurd) te gebruiken voor de 7 meter brede toegangsweg naar de nieuwe tunnel. De visuele inpassing van de weg wordt hiermede teniet gedaan. Als bovendien door ruimtegebrek bij de tunnelmond toch nog het smalle stukje ecologische verbinding wordt aangetast is er wat ons betreft een groot probleem.

Tussen de HSL Zuid en de Anki Verbeek-Ohrlaan komt in het Schiebroekse Park een recreaduct dat het park verbindt met de Vlinderstrik ter hoogte van het Productiebos.

De Bergschenhoekseweg die langs het productiebos voert, maakt plaats voor de A13/A16. Deze weg heeft dan geen functie meer als ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein Schiebroek. De onderdoorgang onder de Doenkade biedt kansen voor ecologie en natuurgebonden recreatie in de Vlinderstrik, in de Schiebroekse Polder ten oosten van de HSL.

Het benzinepomp station zal moeten verdwijnen en de melkveehouder zal een andere ontsluitingsweg moeten krijgen. Ter verduidelijking zie foto genomen langs de Bergschenhoekseweg vanaf de knoop Anki Verbeek-Ohrlaan.

Het bedrijventerrein Schiebroek krijgt dan een ontsluitingsweg ten zuiden van de A13/A16, langs of door het Schiebroekse Park aansluitend op de Anki Verbeek-Ohrlaan. Deze aansluiting zou kunnen plaats vinden in het verlengde van de Hazelaarweg.

De Anki Verbeek-Ohrlaan krijgt een volledige, ongelijkvloerse, aansluiting met zowel de A13/A16 richting A13 als de N209 richting Bergschenhoek.

Er ontstaat daar een ingewikkelde verkeersknoop die bovendien ruimte moet bieden voor een langzaam verkeerverbinding (fietsen/wandelen) om Lansingerland met Schiebroek en Hillegersberg te kunnen verbinden. In de Gebiedstafel moet dit nog nader uitgewerkt worden. Daarbij moet rekening gehouden worden met het natuurgebied van de Vlinderstrik nabij de Wildersekade (Derde Tocht), maar ook met de aansluitende natuurgebieden Park de Polder die een ecologische verbinding via het Triangelpark met het Lage Bergse Bos gaan realiseren.

Voor de ontsluiting van het gebied is het van heel groot belang dat de Wildersekade tussen Anki Verbeek-Ohrlaan en de Bergweg-Zuid goed wordt ingepast. De ontsluiting van de Wildersekade voor het fiets/wandel-verkeer zou kunnen plaats vinden bij de kruising Lage Limiet/Wildersekade. Door middel van een brug over het water kan het Triangelpark bereikt worden. Via een tunnel onder de A13/A16 en vervolgens via een tunnel onder de N209 kan het polderpad in Park de Polder bereikt worden.

Tijdens de eerste ronde van de gebiedsgtafel 2 op 20 januari 2014 kwam naar voren dat veel milieuoverlast (geluid, lucht) verwacht wordt bij de tunnelmond in het Triangelpark, bij de 7 meter hoge fly-overs kruising Anki Verbeek-Ohrlaan en bij de 15 meter hoge fly-overs bij het Doenkade plein.

Er gaat veel natuur- en recreatiegebied verloren, met name in het Schiebroekse Park.

Saldo "nul" lijkt onhaalbaar maar RWS belooft haar best te doen voor een goede inpassing en compensatie. Volgende gebiedstafel begin maart 2014. Wordt vervolgd.

RIJKSWEG A13/16
BESTUURLIJKE “PRINCIPEAFSPRAKEN” 7 DECEMBER 2011.

WIJ ZIJN NIET BLIJ MET DE NIEUWE VARIANT VOOR DE A13/16

In Schiebroek-noord komt de volksgezondheid in gevaar, omdat deze weg een aanzienlijke verslechtering betekent voor de toch al zeer slechte luchtkwaliteit in dit gebied.

Wij worden onder de rook van Schiebroek geconfronteerd met een TWAALFBAANSWEG
(6x A13/16, 4x Doenkade, 2x Bergschenhoekseweg),
plus een steeds meer uitbreidend vliegveld,
plus de omringende provinciale wegen G.K. van Hogendorpweg en de Anki Verbeek-Ohrlaan,
plus de herrie van de Randstadrail en de HSL.

In de Brochure die de Stadsregio heeft samengesteld in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu – als onderbouwing voor de nog te organiseren inspraak- en informatiebijeenkomsten – wordt uitgebreid ingegaan op de vermindering van de geluidshinder door diverse inpassingsmaatregelen.

Luchtkwaliteit.
Wijselijk wordt er in de Brochure met geen woord gerept over de aanzienlijke verslechtering van de luchtkwaliteit in het traject tussen de A13 en de Anki Verbeek-Ohrlaan, waar de A13/16 – gekoppeld met de Doenkade – bovengronds wordt aangelegd.
Pal langs het Schiebroekse Park
en pal langs de bebouwing aan de Adrianalaan en de Lindesingel in Schiebroek.
Met een mega-rotonde op het Doenplein, waar een vierbaans N471 en een tienbaans Doenkade/A13-16 bij elkaar komen.

Met in de onmiddellijke nabijheid een zich steeds meer uitbreidende Rotterdam The Hague Airport.

Cumulatieve effecten.
Bij de aanleg van de A13/16 moet rekening gehouden worden met de cumulatieve effecten veroorzaakt door de reeds aanwezige infrastructuur, met name van het vliegveld Rotterdam The Hague Airport.

Wat betreft de verslechtering van de luchtkwaliteit is daar onvoldoende onderzoek naar gedaan. Zie deelnota lucht van de Trajectnota MER uit 2009. (PDF, 7 MB)

Inpassingsmaatregelen.
De inpassingsmaatregelen zijn er op gericht om de geluidoverlast te verminderen en de recreatieve leefbaarheid te verbeteren.

Tracédeel tussen HSL en Bergweg-Zuid.
In het tracédeel tussen de HSL en de Bergweg-Zuid hoopt men dit te bereiken door het “inpakken” van de weg in landschappelijk hoogwaardige geluidswallen. Dankzij deze wallen zal de geluidhinder straks zelfs minder zijn dan in de huidige situatie (met alleen een provinciale weg). De geluidbelasting op de gevels van de woningen in Schiebroek die nu hinder hebben van de N209, zal dan ook afnemen (aldus de veelbelovende berichtgeving in de Brochure).

Verder komt er een nieuwe verbinding, een “recreaduct” van ongeveer dertig à zestig meter breed, om de gebieden aan weerszijden van de weg met elkaar te verbinden. Het recreaduct zorgt er tevens voor dat het Triangelpark en Vlinderstrik/Schiebroeksepark één aaneengesloten recreatiegebied gaan vormen. Daarnaast wordt er een extra fietsbrug aangelegd, zodat recreanten op drie plaatsen over kunnen steken.

Deze plannen moeten echter nog nader uitgewerkt worden, met name bij de gecompliceerde kruising met de Anki Verbeek-Ohrlaan.

Lage Bergsche Bos.
In het Lage Bergsche Bos komt een bovengrondse overdekte tunnel. Daar is de weg inderdaad niet te zien, niet te horen en niet te ruiken. De weg wordt daar ingebed in een 7 meter hoog en 70 meter breed groen talud met o.a. ligweiden. De overkapping van de tunnel wordt geschikt gemaakt om er te kunnen wandelen en fietsen.

Bomen langs vliegveld en polder Schieveen.
De bomen langs het vliegveld blijven staan. Deze zouden gerooid worden i.v.m. de verbreding van de Doenkade. Maar door de gezamenlijke inspanningen van Stichting Vlinderstrik, de Bomenridders en de VTM kunnen zij blijven staan. Wij hopen dat er een fikse herplant komt voor de te rooien bomen aan de noordkant van de weg, langs het nieuw aan te leggen Natuur- en Recreatiepark Schieveen.

Inspraak- en Informatie avonden.
Er worden in december en januari diverse inspraak- en informatie avonden georganiseerd.
Voor inlichtingen zie de brief van de wethouder d.d. 7 december 2011.

Procedureel vervolg.

Begin 2012

Overleg met (deel)gemeenten en bewonersorganisaties;

2012/2013

Opstellen OTB (Ontwerp-tracébesluit);

2014

Minister stelt het OTB (ontwerp-tracébesluit) vast;

2014

Na vaststelling van het OTB volgt een inspraakprocedure, die vijf maanden duurt;

2014/2015

Na de inspraakprocedure neemt de minister een tracébesluit;

2014/2015

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit in beroep gaan bij de Raad van State;

2015

Begin aanleg van de weg;

2020

Voltooiing van de A13/16.

 

Onze Inspraakreactie op de Startnotitie

Huidige Planvorming:Het alternatief

Van verkeersdeskundige Ben van der Chijs:AANLEG A13/A16 IS FINANCIEEL ONHAALBAAR EN IS BOVENDIEN ONMOGELIJK ZONDER GELIJKTIJDIGE VERBREDING VAN DE A13 TUSSEN AANSLUITING BIJ OVERSCHIE EN DELFT-NOORD:

In Kamervragen die verkeersdeskundige Ir B.K. van der Chys op 3 januari 2012 naar partijen in de Tweede Kamer heeft verstuurd naar aanleiding van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) geeft hij een toelichting op vraag 9, waaruit blijkt dat aanleg van de A13/A16 financieel onhaalbaar is en bovendien onmogelijk zonder gelijktijdige verbreding van de A13 tussen de aansluiting bij Overschie en Delft Noord. Deze verbreding veroorzaakt onoverkomelijke problemen:

" In de studie NWO is verondersteld dat de A13/A16 zal zijn aangelegd. Volgens de planning van de minister zal de A13/A16 in 2020 gereed zijn en de NWO ver vóór die datum. Voor de A13/A16 is echter nog steeds niet het benodigde bedrag voor aanleg beschikbaar; er is geen enkele zekerheid dat de benodigde 245 miljoen aan tolgeld wordt verkregen evenmin de benodigde bijdrage van 100 miljoen euro van (Stadsregio) Rotterdam. Ook is na 7 jaar studie nog geen oplossing beschikbaar voor de problemen die de A13/A16 veroorzaakt op het A13 wegvak tussen Delft Noord en aansluiting A13/A16 op A13. Zijn deze problemen onoplosbaar dan moet de A13 worden verbreed met geschatte kosten van 1 miljard euro. Zolang dit bedrag niet beschikbaar is kan de A13/A16 niet worden aangelegd. En indien wél beschikbaar, blijft de vraag: of aanleg van de A13/A16 met de te verbreden A13 enige zin heeft, omdat beide uitkomen op kpt Ypenburg en Prins Clausplein die volgens Rijkswaterstaat en Haaglanden bij aanleg A4 Delft-Schiedam in onaanvaardbare files staan."

Tijdens de informatieavond in Lommerrijk op 9 maart 2009 hadden wij gehoopt meer informatie te krijgen over de 6 nog te onderzoeken varianten. De besluitvorming is echter wederom uitgesteld tot minstens september. Dan krijgen wij hopelijk ook meer duidelijkheid over het alternatief van de A14. Al in december 2005 hebben wij in onze Inspraakreactie op de Startnotitie verzocht om dit alternatief te onderzoeken. Lees de VISIE van verkeersdeskundige Ben van der Chijs over de planvorming A4MD-A13/A16 en het alternatief van de A14 in combinatie met Oranjetunnel + A54 + Trekvliet.

A13/A16 EN BEDRIJVENTERREIN SCHIEVEEN

Deze kaart is afkomstig uit de Startnotitie A13/16.

Het is de bedoeling dat de eventuele nieuwe Rijskweg A13/16 komt te liggen tussen het eventuele bedrijventerrein Schieveen en de Luchthaven Rotterdam Airport, zo veel mogelijk gekoppeld aan de te verbreden Doenkade. De beschikbare ruimte is krap, namelijk 135 meter, waarvan 32,5 meter vrij moet worden gehouden voor de NAM-leiding. De ontsluiting van het bedrijventerrein gaat via de Doenkade en daarom zal de huidige Doenkade worden getransformeerd tot de A13/16, waarbij de tot 2x2 rijbanen te verbreden Doenkade ten noorden daarvan wordt aangelegd.
Het bedrijventerrein vormt een belemmering voor een goede inpassing van de A13/16, maar heeft deze weg wel nodig voor een goede ontsluiting. Zonder A13/16 zal de Doenkade dermate onder druk komen te staan dat dan de bereikbaarheid voor de 8000 werknemers van het bedrijventerrein niet gewaarborgd kan worden. Een en ander komt aan de orde bij de beroepen tegen het bestemmingsplan Schieveen. Zitting Raad van State op 16 februari 2007 om 13:30 uur.

RICHTLIJNEN TRAJECTNOTA/MER
ONZE INSPRAAKREACTIE OP DE RICHTLIJNEN/MER

STARTNOTITIE
ONZE INSPRAAKREACTIE OP DE STARTNOTIE

Naar aanleiding van onze Inspraakreactie op de Startnotitie A13/16 ontvingen wij op 15 juni 2006 de Richtlijnen Trajectnota/MER A13/16 .
Eerst wordt een variantennota opgesteld waarin bepaald wordt welke varianten nader onderzocht zullen worden. Bij het ontwikkelen van de varianten zal o.a. ons voorstel voor ondertunneling in de Vlinderstrik meegenomen worden. Het alternatief van de A14 wordt niet onderzocht. Rekening wordt gehouden met cumulatieve effecten. De Trajectnota/MER wordt naar verwachting op zijn vroegst in de tweede helft van 2008 ter inzage gelegd, waarop inspraak mogelijk is. 
De Hoofdpunten van het advies voor de Richtlijnen zijn: 

"De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:
- een onderbouwing van de mate en ernst van de leefbaarheidsproblemen en de mate waarin het voornemen hiervoor een oplossing biedt;
- beschouwing over de bijdrage die het openbaar vervoer in combinatie met verkeersmanagement kan leveren aan het reduceren van het verkeersaanbod, het verschuiven van de piek naar de daluren en een optimale verdeling van het verkeer over het hoofdwegennet en onderliggend wegennet;
- een beeld van de effecten van de verkeersafwikkeling over niet alleen de A13/16 maar ook andere delen van het hoofdwegennet van de Zuid-vleugel (netwerkanalyse van met name de A13 t/m knooppunt Ypenburg, A4 Clausplein-Beneluxplein, A20 en A16);
- een beschouwing van de milieueffecten (geluid, lucht, natuur, etc.) rondom:
- de bovenliggende tracés van het onderliggend wegennet;
- het nieuwe tracé van de A13/16;
- alle relevante tracés van het onderliggend wegennet.
- De wijze van inpassing van de nog in te richten provinciale ecologische hoofdstructuur en de A13/A16 in het gebied tussen Schiebroek en het Lage Bergse Bos.
De samenvatting is het deel van het MER, dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en insprekers. Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig document leesbaar zijn, goed kaartmateriaal bevatten en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER".

Convenant A4-alternatief
Verkeerskundige onderbouwing
Brief minister Karla Peijs aan IODS d.d. 16-06-06.

Op 23 juni 2006 is o.a. met de Milieufederatie Zuid-Holland een convenant getekend dat de realisatie van de A4 Delft-Schiedam dichterbij brengt. Als verkeerskundige onderbouwing wordt o.a. genoemd dat het A4-alternatief een belangrijke ontlasting betekent voor de A13. Verbreding van de A13 in combinatie met aanleg A13/16 wordt niet verder onderzocht. Klik HIER voor de brief van minister Karla Peijs met de onderbowing voor de keuze van het A4-alternatief.A13-16

Wilderszijde

Schiebr.Polder