Wij zetten ons in voor de Natuur en het Milieu in de Noordrand van Rotterdam ACTUEEL
CONTACT
010-4226671
Larikslaan 138
3053 LE
Rotterdam
Giro 4947403
IBAN:
NL38 INGB OOO4 9474 03
 
 
 
 

 

 

ECOLOGIE VAN WEIDEVOGELS (PDF)

Op woensdag 29 oktober 2014 heeft de Natuur-en Milieufederatie Zuid-Holland het weidevogelmanifest 2014 namens het Weidevogelberaad aan de Provincie Zuid-Holland aangeboden. De Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik heeft met tal van andere natuurorganisaties haar ondersteuning toegezegd aan dit Weidevogelmanifest. Als waardevolle aanvulling is nu verschenen een rapport van Altenburg & Wymenga - in opdracht van Vogelbescherming Nederland - over de ecologie van Weidevogels: "Kennisbundeling voor bescherming en beheer". Lees verder>>>>


ZIENSWIJZE_VLINDERSTRIK (PDF)
Op 4 november 2015 hebben wij een Zienswijze ingediend op het OTB. Er zijn in totaal 256 Zienswijzen ingediend en zijn er tegen de weg 10.442 handtekeningen ingediend door GroenLinks.
ZIENSWIJZE_NMZH (PDF)
De Zienswijze van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) hebben wij mede ondertekend.
Lees verder >>>>

De minister van Infrastructuur en Milieu stelt het tracébesluit naar verwachting in het voorjaar van 2016 vast. Dit doet zij mede op basis van de ingediende zienswijzen op het ontwerptracébesluit. Degenen die een zienswijze hebben ingediend worden hiervan op de hoogte gesteld en krijgen antwoord op hun ingebrachte reactie.

Het OTB A13/A16
ligt vanaf 25 september tot en met 5 november 2015 tijdens reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:

• Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag;
• Stadswinkel Rotterdam centrum, Coolsingel 40, Rotterdam;
• Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag;
• Gemeentehuis Lansingerland, Tobias Asserlaan 1, Bergscheenhoek;
• Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Maasboulevard 123, Rotterdam;
• Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, Delft.

Gedurende deze periode kan eenieder zijn zienswijze op deze documenten geven, bij voorkeur via www.platformparticipatie.nl/A16Rotterdam

Een zienswijze dient te worden voorzien van een motivering.

Contactgegevens voor meer informatie:
070-4568999 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, directie Participatie
0800 8002 (gratis) Informatielijn van Rijkswaterstaat
e-mailadres rijksweg13-16rotterdam@rws.nl

Gebiedstafel Midden:
Aanvullend Advies aan BAG
15 april 2015

Volgens de huidige planning wordt het Ontwerp Tracébesluit (OTB) van de A13/A16 in september van dit jaar gepresenteerd. Dan beginnen de officiële inspraakrondes. Bij brief van 15 april 2015 heeft Gebiedstafel Midden aan de Bestuurlijke Afstemgroep een aanvullend advies gegeven voor een betere inpassing. Wij kunnen deze brief volledig onderschrijven. Lees verder <<<<

A.D. 14 februari 2015:
"Streep halen door A13/16 kan ook nog"


Dit zeer lezenswaardige artikel in het AD van 14 februari 2015 slaat de spijker op zijn kop. Daarnaast zijn wij van mening dat de weg tussen de Oude Bovendijk en de Anki Verbeek-Ohrlaan niet inpasbaar is om de doodeenvoudige reden dat een Provinciale weg nu eenmaal niet gecombineerd kan worden met een Rijksweg. De enige oplossing is dat de A13/A16 in dit traject gescheiden van de Doenkade wordt aangelegd. Ondertunneld in Vlinderstrik en Schieveen wel te verstaan.
Deze mogelijkheid heeft Rijkswaterstaat bij aanleg van de HSL echter aan zich voorbij laten gaan.

Voor meer informatie zie onze inspraak op de Startnotitie A13/A16.

Lees verder>>>>

WEIDEVOGELMANIFEST 2014.
PERSBERICHT
Op woensdag 29 oktober 2014 heeft de Natuur-en Milieufederatie Zuid-Holland het weidevogelmanifest 2014 namens het Weidevogelberaad aan de Provincie Zuid-Holland aangeboden. De Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik heeft met tal van andere natuurorganisaties haar ondersteuning toegezegd aan dit Weidevogelmanifest. Wij doen dit van harte want de weidevogels hebben het moeilijk door de almaar voortschrijdende intensivering van de Landbouw. In ons werkgebied is polder Schieveen verreweg het belangrijkste Weidevogelgebied. Daarnaast zal ook de Vlinderstrik in de toekomst een steentje bijdragen door een aangepast beheer van schraal vochtige bloemrijke graslanden. Lees verder >>>

Schiebroekse Park + Natuurtalent
Voor de tweede keer heeft het Rotterdams Milieucentrum (RMC) in september een Parkenmaand georganiseerd. Waar vorig jaar sprake was van een Parkenweekend op 14 en 15 september heeft het RMC er nu voor gekozen om de gehele maand september te benutten voor Parkenactiviteiten.

De Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik heeft er voor gekozen om op zaterdag 20 september 2014 in samenwerking met het RMC en met “Natuurtalent” een activiteit te organiseren in het complex van Natuurtalent en vervolgens een rondwandeling in het Schiebroekse park. Lees verder>>>

A13/A16 - GEBIEDSTAFELS - OPGAVEKAART
20 januari 2014: Eerste ronde gebiedstafel 2

Om de A13/A16 aan te kunnen leggen, dient Rijkswaterstaat de procedurestappen van de Tracewet te doorlopen. De eerstvolgende stap is de voorbereiding van een Ontwerp Tracebesluit. Parallel hieraan start Rijkswaterstaat, samen met de regionale overheden, een participatieproces onder de noemer "gebiedstafels".

Via de gebiedstafels krijgt o.a. onze stichting als belanghebbende organisatie de mogelijkheid onze stem te laten horen over de verdere inpassing van de A13/A16.
Er worden vier gebiedstafels ingesteld voor de volgende deelgebieden:
1. West (Polder Schieveen);
2. Midden (Vlinderstrik, Schiebroekse Park, Triangelpark);
3. Lage Bergse Bos;
4. Terbregseveld.

Wij zijn ingedeeld in gebiedstafel 2 omdat in ons werkgebied de eventuele aanleg van de A13/A16 het meest ingrijpend is in Vlinderstrik, Schiebroekse Park, Triangelpark, Park de Polder, en omgeving.

Bij aanleg van de A13/A16 wordt de Doenkade vanaf de A13 bij polder Schieveen tot aan het AVO-knooppunt samengevoegd tot een grote Rijksweg A13/A16.
Lees verder >>>

RIJKSWEG A13/16
BESTUURLIJKE “PRINCIPEAFSPRAKEN” 7 DECEMBER 2011.
WIJ ZIJN NIET BLIJ MET DE NIEUWE VARIANT VOOR DE A13/16
In Schiebroek-noord komt de volksgezondheid in gevaar, omdat deze weg een aanzienlijke verslechtering betekent voor de toch al zeer slechte luchtkwaliteit in dit gebied.

Wij worden onder de rook van Schiebroek geconfronteerd met een TWAALFBAANSWEG
(6x A13/16, 4x Doenkade, 2x Bergschenhoekseweg),
plus een steeds meer uitbreidend vliegveld,
plus de omringende provinciale wegen G.K. van Hogendorpweg en de Anki Verbeek-Ohrlaan,
plus de herrie van de Randstadrail en de HSL.
LEES VERDER

 

 


 

 
A13-16

Wilderszijde

Schiebr.Polder