Wij zetten ons in voor de Natuur en het Milieu in de Noordrand van Rotterdam ACTUEEL
Werkgroep v/h Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik
CONTACT
010-4226671
Larikslaan 138
3053 LE
Rotterdam
 
 
 
 

 

Van het Rotterdams Milieucentrum (RMC)
ontvingen wij het volgende bericht:

"Vrijdag 8 september ontving de DakAkker de Rooftopaward 2017 tijdens het Rooftopsymposium in Amsterdam en is hiermee de absolute “Rooftopper” van Nederland. De jury vond de DakAkker op het Rotterdamse Schieblock niet alleen het mooiste dak van Nederland maar ook het meest ‘complete' dak".

Een bezoek aan de DakAkker op het Rotterdamse Schieblok (Schiekade 189, 3013BR Rotterdam, telf. 010-4656496) is dan ook zeer de moeite waard!

Nieuwsbrief Groene Noordrand Rotterdam:
October/November 2017

Straks 100 per uur over een "energie- neutrale" A13/16
Het AD van 31 maart 2018 vermeldt dat Bouwconsortium "De Groene Boog" op 1 mei 2018 een contract tekent voor de nieuwe A16 tussen Rotterdam Airport en het Terbregseplein. De bouwers beloven een energieneutrale weg. In bijgaand artikel geeft RWS daartoe een nadere toelichting.
Lees verder>>>>


KENNISGEVING BESTEMMINGSPLAN "SCHIEBROEK"
Middels het huis-aan-huisblad de "Havenloods" van 28-02-2018 wordt door B&W Rotterdam bekend gemaakt dat het bestemmingsplan "Schiebroek" wordt voorbereid. Dit bestemmingsplan zal ongetwijfeld van invloed zijn op het gebied rond de A13/A16 ten zuiden van de Doenkade.
Het indienen van zienswijzen wordt t.z.t. mogelijk gemaakt tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Hiervan zal vooraf kennis worden gegeven in de Staatscourant, in het huis-aan-huisblad en op
www.ruimtelijkeplannen.nl
Lees verder>>>>

VOLOP NATUUR AAN NO0RDRAND STAD
In de Rotterdamse Stadskrant van 21 januari 2018 staat een boeiend artikel over de Belevenisboerderij Schieveen.
Lees verder>>>>

VOORSTEL VAN HILLEGERSBERG: 80 OP A13/16
De overlast van de gevreesde rijksweg A13/16 door de Rotterdamse Noordrand kan beperkt worden als de maximumsnelheid op 80 kilometer per uur wordt gesteld (AD 21-02-2018).
Lees verder>>>>

VLEERMUIZEN GESPAARD BIJ A13/16
CONVENANT SCHIEBROEKSE PARK
Het is goed nieuws dat bij aanleg van de A13/16 de Vleermuizen in het Schiebroekse Park gespaard blijven. De Vleermuizenkelder is aangelegd als compensatie voor de naderhand ten onrechte gebleken kap van 3.500 bomen in het Schiebroekse Park. Dez kap is mogelijk gemaakt door de ondertekening van een Convenant. In ruil voor een raadszetel in repectievelijk de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek en Overschie hebben de volgende personen dit Convenant ondertekend:
-De heer P. van Dalen namens de Vleermuis Werkgroep Nederland.
-(wijlen) Mevrouw L. van der Horst namens de vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Noordrand Rotterdam.
-Mevrouw D. Bezemer namens het Comité Behoud Schiebroekse Park.
De naderhand ten onrechte gebleken kap - waaronder ruim 400 zeer waardevolle Beuken in het Centrum van het Schiebroekse Park- werd eind 2004, begin 2005 voltrokken.
Wij zijn er trots op dat wij destijds de verleiding hebben weerstaan om dit onzinnige CONVENANT te ondertekenen!
Voor meer informatie:

Lees verder>>>>

HOPEN OP STILLE EN SCHONE WEG
In het AD van 9 februari 2018 wordt er nog eens op gewezen dat de hoop op een stille en schone A13/A16 een ijdele hoop zal zijn. Ook Schiebroek wordt hierin genoemd. Bij ons blijft de vrees bestaan dat tijdens en na aanleg van de weg Schiebroek wordt geisoleerd bij de kruising met de Ankie Verbeek-Ohrlaan. Dit is mede te danken aan onze "eigen" mensen die er aan hebben meegewerkt om in ruil voor 10 miljoen Euro de weg mogelijk te maken.
Lees verder>>>>

DE GEMEENTERAAD VAN ROTTERDAM OP WOENSDAG 7 FEBRUARI 2018: "MINDER FIJNSTOF MET EEN SNELWEG, DAT GELOOF JE NIET (AD 8-02-2018).
Met betrekking tot de A13/A16 moest wethouder Pex Langenberg erkennen dat op het gebied van fijnstof het afgesproken saldo nul niet wordt gehaald. Maar, zo durft hij te beweren: "Dat ligt niet zozeer aan de weg, maar ook aan bijvoorbeeld
barbecueën in de buurt, de landbouw, industrie en haven". Het vliegveld heeft hij gemakshalve maar vergeten...
Lees verder>>>>

OMWONENDEN GAAN A13/16 TOCH RUIKEN
Het AD van 5 februari 2018 citeert de Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans: "Het behalen van saldo nul voor lucht wordt niet gehaald" en dat de gemeenteraad woensdag praat over de gevolgen van de A13/16.

Wat er nog te praten valt is ons volkomen onduidelijk; mede dankzij dezelfde gemeenteraad is de Raad van State tot het voor ons nog steeds onbegrijpelijke besluit gekomen dat de A13/16 mag worden aangelegd.
Lees verder>>>>


De fiets is in Rotterdam de nieuwe "heilige koe"
Het AD van 22 januari 2018 schrijft:
"Rotterdam wordt stilaan een echte fietsstad. Meer dan 200.000 bewoners nemen dagelijks het stalen ros, een aantal dat de gemeente graag verder ziet groeien. Om dat voor elkaar te krijgen, wordt komend jaar ingezet op meer fietsparkeerplekken, fietsvriendelijke verkeerslichten en nieuwe fietsstroken"

Lees verder>>>>

Lightrail tegen files in de Randstad
Het AD van 17 januari 2018 vermeldt dat
verkeerswethouders uit de Randstad vrezen dat het verkeer binnen 10 jaar helemaal vastloopt als er niet naar een oplossing wordt gezocht.
Lees verder>>>>

A4-zuid is een keiharde aantasting van het leefmilieu
Dit stelt Ruud Polderman in het AD van 13 januari 2018.
Lees verder>>>>

Bestemmingsplan Natuur- en Recreatiegebied Schieveen

Op 16 maart 2017 is het Bestemmingsplan Natuur- en Recreatiegebied Schieveen definitief vastgesteld.
Op het Ontwerp van het bestemmingsplan hebben wij geen Zienswijze ingediend.
Dit betekent dat wij geen beroep hebben ingesteld tegen dit bestemmingsplan.

De Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik heeft haar steentje mogen bijdragen aan dit bestemmingsplan, i.c. Inrichtingsplan.

Wij hebben er alle vertrouwen dat dit bestemmingsplan ten goede zal komen aan de Weidevogels in de polders Schieveen en Vlinderstrik.

Zeker nu Natuurmonumenten het beheer van beide polders op zich zal nemen!

Lees verder >>>>

NIEUWSBRIEF RIJKSWATERSTAAT
Rijkswaterstaat doet voorkomen dat dankzij de aanleg van de A16 Rotterdam de natuur in Schieveen en Vlinderstrik beter wordt. Vergeten wordt echter dat de A16 Rotterdam juist veel schade toebrengt aan de natuur en dat voor het overige gewoon gevolg moet worden gegeven aan de wettelijk vastgestelde Inrichtings- en Bestemmingsplannen voor Schieveen en Vlinderstrik die mede dankzij de Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik tot stand zijn gekomen.
Voor Schieveen: Lees verder>>>>
Voor Vlinderstrik: Lees verder>>>

LONGARTSEN SLAAN ALARM
Het AD van 12 december 2017 vermeldt dat bijna 170 longartsen en het LONGFONDS vandaag een brandbrief sturen aan de Tweede Kamer. Het gevaar dat mensen ziek worden of dood gaan door vieze lucht wordt volgens hen "ernstig onderschat".
Lees verder>>>

Openbaar Vervoer in de Regio:
Vrees voor kwaliteit OV
Het AD van 6 december 2017 bericht dat de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag te weinig geld krijgt van het Rijk om voldoende te investeren in de kwaliteit van het Openbaar Vervoer. Wij vinden dat de kwaliteit van het Openbaar Vervoer prioriteit verdient boven de aanleg van steeds meer asfalt zoals de A13-A16 en de Blankenburgtunnel.
Lees verder>>>

Milieudefensie:
In het A.D. van 2 december 2017 publiceert Milieudefensie een artikel getiteld:
"Meer asfalt, en de fietser mag een eind omrijden".
Een naar onze mening terechte aanklacht tegen het kabinet Rutte III dat twee miljard euro reserveert voor nieuw asfalt, maar slechts 100 miljoen euro over heeft voor de fietsers.
Lees verder>>>>

NIEUWBOUW WILDERSZIJDE

In het AD van 4 oktober 2017 verscheen een bericht dat de gemeente Lansingerland voornemens is de ontwikkeling van Wilderszijde nieuw leven in te blazen. De uit 2007 daterende plannen voor de bouw van ongeveer 2600 huizen werden opgeschort vanwege de crisis in de huizenmarkt. Op 11 oktober 2007 hebben wij als "Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik" een Zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan Wilderszjde II, dat is het zuidelijk gelegen gedeelte begrensd door de Wildersekade. Volledige informatie kunt u vinden in onze website onder de link "Wilderszijde".

A13/A16

Wij kunnen ons niet onttrekken aan de indruk dat de nieuwe bouwplannen mede zijn ingegeven vanwege het feit dat de Raad van State heeft besloten dat de aanleg van de nieuwe Rijksweg A16 Rotterdam mag doorgaan. De Afdeling heeft daarbij uiteraard geen rekening gehouden met deze nieuwbouwplannen die een gigantische toename van het verkeer zullen genereren op de nieuwe Rijksweg A16 Rotterdam. Hierdoor zal de toch al problematische ontsluiting bij de Ankie Verbeek-Ohrlaan nog verder onder druk komen te staan met als gevolg onverantwoorde isolatie van Schiebroek.
Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.
Voor Wilderszijde: lees verder >>>
Voor A13/A16: lees verder>>>

BLANKENBURGTUNNEL
OMGEDOOPT TOT
MAASDELTATUNNEL

In het Algemeen Dagblad van 18 september 2017 verscheen een bericht dat Rijkswaterstaat probeert de Blankenburgtunnel gelijktijdig aan te leggen met de A13/A16. De aanleg van de Blankenburgtunnel is echter opgeschort in afwachting van de beslissing van het Europees Hof of de stikstofuitstoot die ontstaat door de Blankenburgtunnel voldoende wordt gecompenseerd.
Vervolgens verscheen in het A.D. van 1 november 2017 het bericht dat de naam "Blankenburgtunnel" is gewijzigd in:
MAASDELTATUNNEL
en dat Rijkswaterstaat hoopt dat de verbinding in 2024 klaar is, tegelijkertijd met de aanleg van de A13_A16.

Kennelijk voelt Rijkswaterstaat zich gesterkt door de voor ons nog steeds onbegrijpelijke Uitspraak van de RvS dat de A13/A16 mag worden aangelegd
Lees verder >>>

In het "Vogeljaar", het Tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming, jaargang 65 (3) 2017, verscheen een interessant artikel over beheermaatregelen voor
Ganzen.

In de polders Schieveen en Vlinderstrik heeft de bestrijding van grote vogels, waaronder Ganzen, grote prioriteit i.v.m. de aanwezigheid van het nabije vliegveld Rotterdam The Hague Airport. De beheermaatregelen voor beide polders voorzien daarom in voor Ganzen onaantrekkelijk schraal bloemrijk grasland. Dit is een van de beheermaatregelen die het "Vogeljaar" adviseert.
Voor Schieveen: lees verder>>>
Voor Vlinderstrik: lees verder>>>

Eerder dan wij dachten heeft de Raad van State op 2 augustus 2017 Uitspraak gedaan op de beroepen tegen de aanleg van de A13/A16. Een voor ons teleurstellende 97 pagina's tellende Uitspraak maar er is niets meer tegen te doen. De A13/A16 mag worden aangelegd en de werkzaamheden beginnen in 2019 en zullen naar verwachting in 2024 zijn voltooid. De overwegingen van de Afdeling dat er bij de kruising met de Ankie Verbeek-Ohrlaan geen knelpunt zou ontstaan komen bij ons niet overtuigend over. De natuurgebieden Schieveen en Vlinderstrik zullen door de aanleg van de snelweg erg onder druk komen te staan. Een lichtpunt is wel dat Natuurmonumenten het beheer krijgt over beide gebieden. Wij vertrouwen er op dat zij er het best mogelijke van zullen maken. Voor de duidelijkheid hebben wij een overzicht gemaakt van de Uitspraak en de te verwachten werkzaamheden.
Lees verder >>>>

A13/A16 - 11 Mei 2017
Zitting Raad van State.
Het was druk tijdens de Zitting van de beroepsprocedures tegen de aanleg van de nieuwe Rijksweg A13/A16. Vanwege het grote aantal appellanten - 16 in totaal - werd er voor de Zitting twee dagen uitgetrokken. Samen met o.a. Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Vereniging tegen Milieubederf, Natuurmonumenten en GroenLinks hebben wij tegenover de zeer betrokken Staatsraden onze beroepsgronden nader uiteen kunnen zetten. De Staatsraden hebben scherpe vragen gesteld aan de vertegenwoordigers van de Minister die meer dan eens zichtbare moeite hadden om de vragen goed te beantwoorden. Onder andere toen de kruising bij de Ankie Verbeek-Ohrlaan met de N209 ter sprake kwam, kwamen de vertegenwoordigers van de Minister zichtbaar in moeilijkheden om de Staatsraden ervan te overtuigen dat daar geen knelpunt zou kunnen ontstaan. Ook besteedden de Staatsraden aandacht aan de te realiseren fiets/wandeltunnel onder de N209 ingeval het Tracébesluit wordt vernietigd. Deze FIETS-WANDELTUNNEL die beide delen van de WILDERSEKADE met elkaar verbindt is namelijk voorzien in artikel 4.1 ad C van de Regels van het Bestemmingsplan DOENKADE-N209 I. Dit Bestemmingsplan is inmiddels gerealiseerd behalve de Fiets-Wandeltunnel onder de N209. De aanleg van deze tunnel is namelijk opgeschort in afwachting van de eventuele aanleg van de A13/A16. Na aanleg van de A13/A16 is het immers ondoenlijk om de onderhavige tunnnel te realiseren. Vernietiging van het Tracébesluit zal dus Lansingerland en Schiebroek behoeden voor zeer ernstige verkeersinfarcten maar het betekent ook dat een lang gekoesterde wens van bewoners in vervulling zal gaan voor een FIETS-WANDELTUNNEL onder de N209 die beide delen van de WILDERSEKADE met elkaar verbindt. Het AD heeft in de krant van 12 mei 2017 een uitstekend artikel geplaatst over de zitting op 11 mei. Veel mensen zullen na afloop van de zitting inderdaad het gevoel hebben gehad dat er geen hoop meer is om de weg tegen te kunnen houden, zoals de heer Onnink dat in zijn artikel heeft verwoord. Wij zijn wat positiever gestemd en bovendien leert de ervaring dat de Staatsraden er zeer bedreven in zijn om iedereen in het ongewisse te laten wat de uiteindelijke Uitspraak zal zijn. Wat dat betreft moeten wij nog geduld uitoefenen, wij mogen blij zijn als het vóór het einde van dit jaar tot een Uitspraak komt.
PS: In hetzelfde AD van 12 mei 2017 verscheen een berichtje dat er in de Randstad tussen 2016-2030 circa 230.000 huizen moeten worden bijgebouwd. Dat zal een forse toename van het verkeer genereren maar of dit allemaal met nieuw asfalt moet worden opgelost?

Naschrift:


In het AD van 17 mei 2017 verscheen een door vier wethouders ondertekende oproep om in te zetten op de fiets en hoogwaardig openbaar vervoer.

De oproep eindigt met de zinsneden:
"De uitdaging ligt in de omslag naar vervoer dat weinig ruimte inneemt. Zo houden we een prettige, leefbare en bereikbare leefomgeving. Het woord is nu aan het nieuwe kabinet".
Lees verder>>>>

Fraai landschap is goed voor economische groei

(PDF)

Dit schrijft Ernst Bos van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) van Wageningen UR in het Algemeen Dagblad van 17 september 2016. Natuur en ecologie blijken goed te zijn voor het welzijn van de mensen en dus ook goed voor de gezondheid. Dit kan niet genoeg benadrukt worden nu de noordrand van Rotterdam bedreigd wordt door de komst van de nieuwe Rijksweg A13/A16.
Lees verder >>>

 

A13/A16
TRACEBESLUIT (TB)

NOTA VAN ANTWOORD (pdf)

KAART VLINDERSTRIK (pdf)

BEROEP NMZH (pdf)

BEROEP VLINDERSTRIK (pdf)

ZITTING RAAD VAN STATE (pdf)

HUIDIGE ONTSLUITING AVO-LAAN (FILM)

Het Tracebesluit voor de A13/A16 is vanaf 25 augustus 2016 ter inzage gelegd. Tot en met 6 oktober 2016 kon bij de Raad van State beroep worden ingesteld door diegenen die een Zienswijze hebben ingediend.
BEROEP
Op 3 oktober 2016 hebben wij tegen het Tracebesluit
Beroep ingesteld.

De Raad van State zal de beroepen in de loop
van 2017 in behandeling nemen.
De openbare Zitting bij de Raad van State is vastgesteld op 11 mei 2017, aanvang om10:00 uur.
Belangstellenden dienen minimaal een half uur van te voren zich te melden bij de receptie van de Raad van State, Kneuterdijk 22 in Den Haag.

Op 15 maart 2017 hebben wij een filmpje online gezet dat weergeeft de huidige probleemloze ontsluiting van Schiebroek, ook voor fietsers. Deze probleemloze ontsluiting is met de eventuele komst van de A13/A16 volkomen voltooid verleden tijd.

Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere gang van zaken.
Lees verder >>>

Het Ontwerp bestemmingsplan
Schieveen

ligt met bijbehorende stukken met ingang van vrijdag 10 juni 2016 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 21 juli 2016) met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage bij de stadswinkel Centrum (Stadhuis), ingang zijde Doelwater (tegenover het hoofdbureau van politie), kamer 22a.
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de gemeentelijke website
www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl

Wij hebben geen Zienswijze ingediend. Dit betekent dat wij niet in beroep zullen gaan tegen dit bestemmingsplan.

De Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik heeft haar steentje mogen bijdragen aan dit bestemmingsplan, i.c. Inrichtingsplan.

Wij hebben er alle vertrouwen dat dit bestemmingsplan ten goede zal komen aan de Weidevogels in de polders Schieveen en Vlinderstrik.

Zeker nu Natuurmonumenten het beheer van beide polders op zich zal nemen!

Zie verder de link:SCHIEVEEN

ECOLOGIE VAN WEIDEVOGELS (PDF)

Op woensdag 29 oktober 2014 heeft de Natuur-en Milieufederatie Zuid-Holland het weidevogelmanifest 2014 namens het Weidevogelberaad aan de Provincie Zuid-Holland aangeboden. De Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik heeft met tal van andere natuurorganisaties haar ondersteuning toegezegd aan dit Weidevogelmanifest. Als waardevolle aanvulling is nu verschenen een rapport van Altenburg & Wymenga - in opdracht van Vogelbescherming Nederland - over de ecologie van Weidevogels: "Kennisbundeling voor bescherming en beheer". Lees verder>>>>

A13/A16
ZIENSWIJZE_VLINDERSTRIK (PDF)
Op 4 november 2015 hebben wij een Zienswijze ingediend op het OTB. Er zijn in totaal 256 Zienswijzen ingediend en zijn er tegen de weg 10.442 handtekeningen ingediend door GroenLinks.
ZIENSWIJZE_NMZH (PDF)
De Zienswijze van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) hebben wij mede ondertekend.
Lees verder >>>>

De minister van Infrastructuur en Milieu stelt het tracébesluit naar verwachting in het voorjaar van 2016 vast. Dit doet zij mede op basis van de ingediende zienswijzen op het ontwerptracébesluit. Degenen die een zienswijze hebben ingediend worden hiervan op de hoogte gesteld en krijgen antwoord op hun ingebrachte reactie.

Het OTB A13/A16
ligt vanaf 25 september tot en met 5 november 2015 tijdens reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:

• Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag;
• Stadswinkel Rotterdam centrum, Coolsingel 40, Rotterdam;
• Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag;
• Gemeentehuis Lansingerland, Tobias Asserlaan 1, Bergscheenhoek;
• Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Maasboulevard 123, Rotterdam;
• Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, Delft.

Gedurende deze periode kan eenieder zijn zienswijze op deze documenten geven, bij voorkeur via www.platformparticipatie.nl/A16Rotterdam

Een zienswijze dient te worden voorzien van een motivering.

Contactgegevens voor meer informatie:
070-4568999 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, directie Participatie
0800 8002 (gratis) Informatielijn van Rijkswaterstaat
e-mailadres rijksweg13-16rotterdam@rws.nl

Gebiedstafel Midden:
Aanvullend Advies aan BAG
15 april 2015

Volgens de huidige planning wordt het Ontwerp Tracébesluit (OTB) van de A13/A16 in september van dit jaar gepresenteerd. Dan beginnen de officiële inspraakrondes. Bij brief van 15 april 2015 heeft Gebiedstafel Midden aan de Bestuurlijke Afstemgroep een aanvullend advies gegeven voor een betere inpassing. Wij kunnen deze brief volledig onderschrijven. Lees verder <<<<

A.D. 14 februari 2015:
"Streep halen door A13/16 kan ook nog"


Dit zeer lezenswaardige artikel in het AD van 14 februari 2015 slaat de spijker op zijn kop. Daarnaast zijn wij van mening dat de weg tussen de Oude Bovendijk en de Anki Verbeek-Ohrlaan niet inpasbaar is om de doodeenvoudige reden dat een Provinciale weg nu eenmaal niet gecombineerd kan worden met een Rijksweg. De enige oplossing is dat de A13/A16 in dit traject gescheiden van de Doenkade wordt aangelegd. Ondertunneld in Vlinderstrik en Schieveen wel te verstaan.
Deze mogelijkheid heeft Rijkswaterstaat bij aanleg van de HSL echter aan zich voorbij laten gaan.

Voor meer informatie zie onze inspraak op de Startnotitie A13/A16.

Lees verder>>>>

WEIDEVOGELMANIFEST 2014.
PERSBERICHT
Op woensdag 29 oktober 2014 heeft de Natuur-en Milieufederatie Zuid-Holland het weidevogelmanifest 2014 namens het Weidevogelberaad aan de Provincie Zuid-Holland aangeboden. De Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik heeft met tal van andere natuurorganisaties haar ondersteuning toegezegd aan dit Weidevogelmanifest. Wij doen dit van harte want de weidevogels hebben het moeilijk door de almaar voortschrijdende intensivering van de Landbouw. In ons werkgebied is polder Schieveen verreweg het belangrijkste Weidevogelgebied. Daarnaast zal ook de Vlinderstrik in de toekomst een steentje bijdragen door een aangepast beheer van schraal vochtige bloemrijke graslanden. Lees verder >>>

Schiebroekse Park + Natuurtalent
Voor de tweede keer heeft het Rotterdams Milieucentrum (RMC) in september een Parkenmaand georganiseerd. Waar vorig jaar sprake was van een Parkenweekend op 14 en 15 september heeft het RMC er nu voor gekozen om de gehele maand september te benutten voor Parkenactiviteiten.

De Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik heeft er voor gekozen om op zaterdag 20 september 2014 in samenwerking met het RMC en met “Natuurtalent” een activiteit te organiseren in het complex van Natuurtalent en vervolgens een rondwandeling in het Schiebroekse park. Lees verder>>>

A13/A16 - GEBIEDSTAFELS - OPGAVEKAART
20 januari 2014: Eerste ronde gebiedstafel 2

Om de A13/A16 aan te kunnen leggen, dient Rijkswaterstaat de procedurestappen van de Tracewet te doorlopen. De eerstvolgende stap is de voorbereiding van een Ontwerp Tracebesluit. Parallel hieraan start Rijkswaterstaat, samen met de regionale overheden, een participatieproces onder de noemer "gebiedstafels".

Via de gebiedstafels krijgt o.a. onze stichting als belanghebbende organisatie de mogelijkheid onze stem te laten horen over de verdere inpassing van de A13/A16.
Er worden vier gebiedstafels ingesteld voor de volgende deelgebieden:
1. West (Polder Schieveen);
2. Midden (Vlinderstrik, Schiebroekse Park, Triangelpark);
3. Lage Bergse Bos;
4. Terbregseveld.

Wij zijn ingedeeld in gebiedstafel 2 omdat in ons werkgebied de eventuele aanleg van de A13/A16 het meest ingrijpend is in Vlinderstrik, Schiebroekse Park, Triangelpark, Park de Polder, en omgeving.

Bij aanleg van de A13/A16 wordt de Doenkade vanaf de A13 bij polder Schieveen tot aan het AVO-knooppunt samengevoegd tot een grote Rijksweg A13/A16.
Lees verder >>>

RIJKSWEG A13/16
BESTUURLIJKE “PRINCIPEAFSPRAKEN” 7 DECEMBER 2011.
WIJ ZIJN NIET BLIJ MET DE NIEUWE VARIANT VOOR DE A13/16
In Schiebroek-noord komt de volksgezondheid in gevaar, omdat deze weg een aanzienlijke verslechtering betekent voor de toch al zeer slechte luchtkwaliteit in dit gebied.

Wij worden onder de rook van Schiebroek geconfronteerd met een TWAALFBAANSWEG
(6x A13/16, 4x Doenkade, 2x Bergschenhoekseweg),
plus een steeds meer uitbreidend vliegveld,
plus de omringende provinciale wegen G.K. van Hogendorpweg en de Anki Verbeek-Ohrlaan,
plus de herrie van de Randstadrail en de HSL.
LEES VERDER

 

 


 

 
A13-16

Wilderszijde

Schiebr.Polder